Posty

Polecany post

Odnowa pisarstwa

  -    Mówisz prawdę - ciągnął faraon - niesłusznie was posądzałem o uprzedzenie do mnie... Ale chcę to naprawić, więc będę z wami szczerym... -   Niech bogowie błogosławią waszą świątobliwość!... - rzekł Herhor. -    Będę szczerym. Boski ojciec mój, skutkiem wieku, choroby, a może i zajęć kapłańskich, nie mógł tyle sił i czasu poświęcać sprawom państwa, ile ja mogę. Ja jestem młody, zdrów, wolny, więc chcę i będę rządził sam. Jak wódz musi prowadzić swoją armię na własną odpo- wiedzialność i według własnego planu, tak ja będę kierował państwem. Oto jest moja wyraź- na wola i od tego nie odstąpię. Ale rozumiem, że choćbym był najdoświadczeńszy, nie obejdę się bez wiernych sług i mą- drych doradców. I dlatego będę niekiedy zapytywał was o opinie w rozmaitych sprawach... Wpisy Free GOG Game Sang Froid Free GOG Game Giveaway Jotun Free GOG Game Giveaway CAYNE Free GOG Game Flight of the Amazon Queen Free GOG Game Ultima 4 Steam Game DHL Free Key Giveaway Septerra C
Najnowsze posty